หัวรับสัญญาณ ยี่ห้อ iDeasat รุ่น ID-232
380.00 บาท
480.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

คุณสมบัติ หัวรับสัญญาณ ยี่ห้อ iDeasat รุ่น ID-232

 • เป็น LNB 2 ขั้ว แยกแนว V และ H   
 • เหมาะสำหรับใช้กับ Multi switch แยก 4-6 จุด
 • ทำให้ตัดต่อ V-H ไม่ผิดพลาด หรืองานระบบที่ใช้รีซีฟเวอร์หลายเครื่อง
 • สามารถรับสัญญาณได้ทั้งแนว V และแนว H พร้อมกันโดยเดินสายสัญญาณมายังรีซีฟเวอร์ฝั่งละ 1 เส้น
 • ไม่ต้องบวกความถี่ และแก้ปัญหารับสัญญาณไม่ได้บางความถี่
 • หันเลข 0 ไปทิศตะวันตก / ไทยคม หัน 0 ไป 7.00นาฬิกา

คุณสมบัติทางเทคนิค

 • Input Frequency Range : C-Band : 3.4 ~ 4.2 GHz
 • Output Frequency Range : C-Band : 950 ~ 1750MHz
 • ( two ports output one for vertical, another for horizontal )
 • L.O. Frequency : C-Band : 5150MHz
 • C-Band Noise Temperature : 13° K
 • C-Band dual-pol. Twin Output LNBF
 • Gain : 60 dB
 • Output Impendence : 75 ohm two F-type Female

หมายเหตุ

*ปกติ LNB ที่มีทั้ง แนว Ver และแนว Hor อยู่ในขั้วเดียวกัน จะอาศัยไฟที่ส่งจากรีซีฟเวอร์ หรือ Multiswitch ในการตัดต่อ แนว Ver หรือ แนว Hor โดยจะใช้ไฟ 13-14 V สำหรับแนว Ver และใช้ไฟ 17-18 V สำหรับแนว Hor ซึ่งถ้าไฟเกิดคลาดเคลื่อนไปจากนี้ เช่น ส่งไฟขึ้นไป 15 V หรือ 16 V ก็จะทำให้การตัดต่อผิดพลาดและทำให้ไม่สามารถรับภาพได้ ทางแก้ปัญหาคือ ใช้ LNB แบบแยก แนว Ver และแนว Hor ซึ่ง LNB ประเภทนี้จะมี 2 ขั้ว และแต่ละขั้ว จะมีเฉพาะแนว Ver หรือ Hor เท่านั้น ดังนั้นแม้รีซีฟเวอร์ หรือ Multiswitch จะส่งไฟขึ้นไปเท่าไร LNB แต่ละขั้ว ก็จะทำงานเฉพาะแนว Ver หรือ Hor ที่กำหนดเท่านั้น เพราะแต่ละขั้วมีแนวรับเพียงแนวเดียว

** กรณีใช้ 2 จุด ใช้แบบ Twin

*** กรณีใช้กับ Multiswitch ให้ใช้แบบแยก Ver-Hor

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น